🔴بازار سیاه مشاغل غیر رسمی برای معلولان سیاه تر است محمدرضا اسدی، نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی گفت: ایجاد اشتغال و برابرسازی فرصتهای شغلی برای معلولان از عمده مباحث اجتماعی، اقتصادی و مطالبات همیشگی آنان بوده که رویکردهای منفی و تبعیض آمیز کارفرماها از یکسو و عدم آگاهی و ناکافی بودن شناخت جامعه نسبت به توانمندی این افراد از سوی دیگر دست به دست هم داده تا زمینه اشتغال معلولان با مشکلات جدی مواجه شود و در نتیجه آن میزان بیکاری آنها به نسبت میزان عموم جامعه حتی تا ۴ برابر افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: این در حالی است که بحران کرونا روند رو به رشد میزان بیکاری در معلولان جویای کار را با شتاب بیشتر و آسیب‌های جدی‌تری مواجه کرده است به نحوی که اثر این بحران بر معیشت آنان پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز کرونا به صورت فزاینده‌ای در حال بروز است و این آسیب بیشتر به مشاغل غیررسمی یعنی همان نقاطی که بیشتر افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان امرار معاش می‌کنند، نمایانتر می‌شود. @ettehad

بازار سیاه مشاغل غیر رسمی برای معلولان سیاه تر است…..

  • 1399-03-12
🔴بازار سیاه مشاغل غیر رسمی برای معلولان سیاه تر است  محمدرضا اسدی، نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی گفت: ایجاد اشتغال و برابرسازی فرصتهای شغلی برای معلولان از عمده مباحث اجتماعی، اقتصادی و مطالبات همیشگی آنان بوده که رویکردهای منفی و تبعیض آمیز کارفرماها از یکسو و عدم آگاهی و ناکافی بودن شناخت جامعه نسبت به توانمندی این افراد از سوی دیگر دست به دست هم داده تا زمینه اشتغال معلولان با مشکلات جدی مواجه شود و در نتیجه آن میزان بیکاری آنها به نسبت میزان عموم جامعه حتی تا ۴ برابر افزایش پیدا کند.  وی ادامه داد: این در حالی است که بحران کرونا روند رو به رشد میزان بیکاری در معلولان جویای کار را با شتاب بیشتر و آسیب‌های جدی‌تری مواجه کرده است به نحوی که اثر این بحران بر معیشت آنان پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز کرونا به صورت فزاینده‌ای در حال بروز است و این آسیب بیشتر به مشاغل غیررسمی یعنی همان نقاطی که بیشتر افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان امرار معاش می‌کنند، نمایانتر می‌شود.  @ettehad

🔴بازار سیاه مشاغل غیر رسمی برای معلولان سیاه تر است
محمدرضا اسدی، نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی گفت: ایجاد اشتغال و برابرسازی فرصتهای شغلی برای معلولان از عمده مباحث اجتماعی، اقتصادی و مطالبات همیشگی آنان بوده که رویکردهای منفی و تبعیض آمیز کارفرماها از یکسو و عدم آگاهی و ناکافی بودن شناخت جامعه نسبت به توانمندی این افراد از سوی دیگر دست به دست هم داده تا زمینه اشتغال معلولان با مشکلات جدی مواجه شود و در نتیجه آن میزان بیکاری آنها به نسبت میزان عموم جامعه حتی تا ۴ برابر افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که بحران کرونا روند رو به رشد میزان بیکاری در معلولان جویای کار را با شتاب بیشتر و آسیب‌های جدی‌تری مواجه کرده است به نحوی که اثر این بحران بر معیشت آنان پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز کرونا به صورت فزاینده‌ای در حال بروز است و این آسیب بیشتر به مشاغل غیررسمی یعنی همان نقاطی که بیشتر افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان امرار معاش می‌کنند، نمایانتر می‌شود.

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages