تا زمانی که حاکمان با خشونت تمام فقر را بین مردم زحمتکش تقسیم و

تا زمانی که حاکمان با خشونت تمام فقر را بین مردم زحمتکش تقسیم و…

  • 1399-01-10

تا زمانی که حاکمان با خشونت تمام فقر را بین مردم زحمتکش تقسیم و

تا زمانی که استثمار انسان از انسان
باشد
تا زمانی که زحمتکشان یک جامعه
برای زندگی خود با حاکمان چانه بزنند
و حاکمان جواب : اخراج؛ شلاق و
زندان داشته باشند ۰۰۰
تا زمانی که حاکمان با خشونت تمام
فقر را بین مردم زحمتکش تقسیم و
خود در کاخ هایشان از خون
مزد بگیران زندگی کنند
تا زمانی که : نان معیشت و درمان
رایگان از سبد خانواده ها دزدیده
شود
تا زمانی که کاخ ها وزاغه ها مقابل
هم باشند
تا زمانی که آپارتاید جنسیتی بیداد
کند
تا زمانی که حاکمیت منافع یک درصد
از افراد جامعه را تامین کند
تا زمانی که۰۰۰
مبارزه برای به دست آوردن حقوق
انسانی
جهت یک زندگی در شان و مقام
انسانیت وجود دارد ۰۰۰
و این ها :
تا رهایی کامل بشریت از یوغ ستم
و استثمار ادامه خواهد یافت
و این مبارزه :
تنهاا راه رهایی انسان از یوغ استثمار
خواهد بود
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم
این شعار ترویجی است که نتیجه اش
همان آرمان های شدنی و عدالت اجتماعی
خواهد بود
داشتن عدالت اجتماعی و منزلت انسانی
آرزویم
سلامتی همه مردم دنیا آرمانم
محبوبه فرحزادی

🌷🌷🌷✌️✌️✌️

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages