‍ 🔴خواسته کارگران هپکو حسابرسی ویژه از شرکت است/ تا واگذاری هپکو در کدال ثبت نشود، باور نداریم سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به وزیر صمت دستور انتقال هپکو و متعلقاتش به ایمیدرو را صادر کرد. کارگران خواستار حسابرسی ویژه این شرکت تولید ماشین‌آلات راه‌سازی هستند. اخیراً در پی دو بار واگذاری ناموفق شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به سازمان خصوصی‌سازی، این شرکت بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،‌ به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) رسید. در نامه سازمان خصوصی‌سازی آمده است: از ۶ خرداد ماه ۹۹ شرکت هپکو به همراه کلیه شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچگونه پیش‌شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می‌گردد." در این نامه آمده است در خصوص تکالیف مقرر در بند ۲ صورت جلسه مورخه ۱۸ آذر ۹۸در حضور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو حسب تشخیص آن وزارت و پیرو مباحث مطروحه در جلسه روز شنبه مورخه ۶-۲-۹۹ در دفتر وزیر وقت صمت و دستور وزیر سابق صمت مبنی بر تسریع در اجرایی شدن بند ۲ صورتجلسه مذکور و نیز با توجه به بند یک تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در دفتر معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مندرج در نامه شماره ۱۵۲ ۱۱۰ مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ مبنی بر واگذاری بدون هیچ پیش شرطی به ایمیدرو و حصر مذاکره تلفنی جنابعالی با وزیر امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله از تاریخ ۶ خرداد ماه ۹۹ اداره شرکت تولیدتجهیزات‌سنگین‌ - هپکو ( سهامی عام) به همراه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت با رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به وزارت صمت ایمیدرو منتقل می‌گردد. این برای چندمین بار است که وعده واگذاری این شرکت به ایمیدرو مطرح می‌شود. با این‌حال کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به ایمیدور معتقدند تنها در صورتی که در سامانه کدال واگذاری به ایمیدرو به صورت قانونی ثبت نشود، خیالشان راحت نخواهد شد. در عین‌حال کارگران نسبت به عدم حسابرسی ویژه و واگذاری بدون هیچ پیش‌شرط که در متن نامه واگذاری دیده می‌شود، نگران هستند./ایلنا @ettehad

خواسته کارگران هپکو حسابرسی ویژه از شرکت است/ تا واگذاری هپکو در کدال ثبت نشود، باور نداریم…..

  • 1399-03-13
‍ 🔴خواسته کارگران هپکو حسابرسی ویژه از شرکت است/ تا واگذاری هپکو در کدال ثبت نشود، باور نداریم  سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به وزیر صمت دستور انتقال هپکو و متعلقاتش به ایمیدرو را صادر کرد. کارگران خواستار حسابرسی ویژه این شرکت تولید ماشین‌آلات راه‌سازی هستند.   اخیراً در پی دو بار واگذاری ناموفق شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به سازمان خصوصی‌سازی، این شرکت بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،‌ به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) رسید.  در نامه سازمان خصوصی‌سازی آمده است: از ۶ خرداد ماه ۹۹ شرکت هپکو به همراه کلیه شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچگونه پیش‌شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می‌گردد."  در این نامه آمده است در خصوص تکالیف مقرر در بند ۲ صورت جلسه مورخه ۱۸ آذر ۹۸در حضور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو حسب تشخیص آن وزارت و پیرو مباحث مطروحه در جلسه روز شنبه مورخه ۶-۲-۹۹ در دفتر وزیر وقت صمت و دستور وزیر سابق صمت مبنی بر تسریع در اجرایی شدن بند ۲ صورتجلسه مذکور و نیز با توجه به بند یک تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در دفتر معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مندرج در نامه شماره ۱۵۲ ۱۱۰ مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ مبنی بر واگذاری بدون هیچ پیش شرطی به ایمیدرو و حصر مذاکره تلفنی جنابعالی با وزیر  امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله از تاریخ ۶ خرداد ماه ۹۹ اداره شرکت تولیدتجهیزات‌سنگین‌ - هپکو ( سهامی عام) به همراه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت با رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به وزارت صمت ایمیدرو منتقل می‌گردد.  این برای چندمین بار است که وعده واگذاری این شرکت به ایمیدرو مطرح می‌شود. با این‌حال کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به ایمیدور معتقدند تنها در صورتی که در سامانه کدال واگذاری به ایمیدرو به صورت قانونی ثبت نشود، خیالشان راحت نخواهد شد. در عین‌حال کارگران نسبت به عدم حسابرسی ویژه و واگذاری بدون هیچ پیش‌شرط که در متن نامه واگذاری دیده می‌شود، نگران هستند./ایلنا @ettehad

‍ 🔴خواسته کارگران هپکو حسابرسی ویژه از شرکت است/ تا واگذاری هپکو در کدال ثبت نشود، باور نداریم
سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به وزیر صمت دستور انتقال هپکو و متعلقاتش به ایمیدرو را صادر کرد. کارگران خواستار حسابرسی ویژه این شرکت تولید ماشین‌آلات راه‌سازی هستند.
اخیراً در پی دو بار واگذاری ناموفق شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به سازمان خصوصی‌سازی، این شرکت بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،‌ به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) رسید.
در نامه سازمان خصوصی‌سازی آمده است: از ۶ خرداد ماه ۹۹ شرکت هپکو به همراه کلیه شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچگونه پیش‌شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می‌گردد.”
در این نامه آمده است در خصوص تکالیف مقرر در بند ۲ صورت جلسه مورخه ۱۸ آذر ۹۸در حضور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو حسب تشخیص آن وزارت و پیرو مباحث مطروحه در جلسه روز شنبه مورخه ۶-۲-۹۹ در دفتر وزیر وقت صمت و دستور وزیر سابق صمت مبنی بر تسریع در اجرایی شدن بند ۲ صورتجلسه مذکور و نیز با توجه به بند یک تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در دفتر معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مندرج در نامه شماره ۱۵۲ ۱۱۰ مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ مبنی بر واگذاری بدون هیچ پیش شرطی به ایمیدرو و حصر مذاکره تلفنی جنابعالی با وزیر امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله از تاریخ ۶ خرداد ماه ۹۹ اداره شرکت تولیدتجهیزات‌سنگین‌ – هپکو ( سهامی عام) به همراه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت با رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به وزارت صمت ایمیدرو منتقل می‌گردد.
این برای چندمین بار است که وعده واگذاری این شرکت به ایمیدرو مطرح می‌شود. با این‌حال کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به ایمیدور معتقدند تنها در صورتی که در سامانه کدال واگذاری به ایمیدرو به صورت قانونی ثبت نشود، خیالشان راحت نخواهد شد. در عین‌حال کارگران نسبت به عدم حسابرسی ویژه و واگذاری بدون هیچ پیش‌شرط که در متن نامه واگذاری دیده می‌شود، نگران هستند./ایلنا

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages