دومین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به حقوق های معوقه.

دومین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به حقوق های معوقه…..

  • 1398-11-02

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages