روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۹۹، جمعی از كارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه و بیمه آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۹۹، جمعی از کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه و بیمه آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند…..

  • 1399-02-08

روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۹۹، جمعی از کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه و بیمه آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۹۹، جمعی از کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه و بیمه آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکى از کارگران: « از اسفند ماه ۱۳۹۸، تاکنون به ما حقوق پرداخت نکردند و براى ما بیمه رد نکردند. از طرفی براى بعضى از کارگران احضاریه فرستادند و ما را به تحریک کارگران براى تجمع و اغتشاش متهم می کنند، اینها بجای پرداخت حقوق و پاسخگوئی فقط سرکوب می کنند.»
وی ادامه داد«مهمتر اینکه در این شرایط بحرانی هیچ کارفرمایی حاضر نیست به دلیل کرونا، کارگران ساختمانی را از بیم آن که ممکن است ناقل ویروس باشند، به کارگیرد.»
#تجمع
#دستمزدهای_معوقه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages