سارا خادم الشریعه با انتشار این تصویر اعلام کرد از حضور در تیم ملی شطرنج ایران کناره گیری کرده است

سارا خادم الشریعه با انتشار این تصویر اعلام کرد از حضور در تیم ملی شطرنج ایران کناره گیری کرده است…..

  • 1398-10-23
زبانهای دیگر-Other languages