نیروهای برق

قراردادی که خواب از چشمان نیروی مشترکین اداره برق بهبهان و کل خوزستان گرفته است.

  • 1399-02-11

نیروهای برق

قراردادی که خواب از چشمان نیروی مشترکین اداره برق بهبهان و کل خوزستان گرفته است.
.
#نرخ_خط_فقر_هشت_میلیون
.
حجمی شدن(دونه ای)دستمزد نیروی مشترکین برق عیدی است که از سوی اداره کار و شرکت توزیع برق امور مشترکین استان خوزستان به کارکنان این استان تقدیم شده است.
.
نیروی مشترکین شامل نیروی قرائت،وصول مطالبات،عملیاتی سیم بان تست و نصب کنتور می باشد که از سوی شرکت توزیع برق امور مشترکین استان به کلیه ی ادارات برق شهرستان ها با مدیریت آقای رضایی کیا و سیاوش کریمی ابلاغ شده است.با آغاز سال جدید و پیش آمدن این قرار داد تاکنون کارکنان نیروی مشترکین بهبهان در کار خود حاضر نشده اند و هیچ نیرویی این قرارداد را امضا نکرده است و در اعتصاب بسر می برند.بحث حجمی شدن اول در تهران مطرح شده بود که با اعتراض نیروهای پایتخت عملی نشد و بعد در مشهد و تبریز که باز اجرا نشد تا این بار شرکت توزیع برق مشترکین شانس خود را در استان خوزستان امتحان کند.
.
گروه خبری فریاد بهبهان پس از تحقیق و مصاحبه با برخی از کارکنان نیروی مشترکین،برخی از شرایط حجمی شدن و محتوای این قرار داد را به اطلاع شهروندان عزیز می رساند و سوال ها حذف شده است اما جواب های مصاحبه شدگان خدمت شما عزیزان ارایه می شود:

. وصول مطالبات:
.
نیروی قطع برق هستیم که اگر با عدم پرداخت دو دوره قبض برق مشترکین رو به رو شویم باید برق آن مشترک را قطع کنیم که ما بر حسب گفتگویی که با مردم داریم و به متصدیان انتقال می دهیم که با این شرایط بد اقتصادی و مشکل کرونا مردم پولی ندارند و همه جا تعطیل است که اداره به ما اصرار می کند که شما قطع کنید و این مشکل مشترکین هست و به ما مربوط نیست و اگر قطع نکنید از حقوق خبری نیست.
.
عملیاتی تست و نصب کنتور:
.
به ما گفتن باید روزی ده کنتور نصب کنید و گفتیم شما اینقدر نمی فروشید و در جواب گفتن به اندازه ی کارکرد دستمزد و بیمه می شوید و اگر نفروختیم از بیمه و حقوق خبری نیست.در روزهای بارانی یا طوفان،ما حقوقی دریافت نخواهیم کرد چون هنگام بارندگی ایمنی شهرستان کار را تعطیل می کند و چون خطرناک است کسی حق ندارد به برق دست بزند.اگر اینترنت یا سیستم از تهران قطع شود به این دلیل که کار ما آنلاین هست و دقیقه ای نمی توانیم کار خود را ادامه دهیم و پارسال هفته ای دو یا سه روز سیستم قطع بود و بعد شما در نظر بگیرید مشکلی که از طرف اداره هست را ما باید تاوانش را بدهیم.

قرار داد حجمی شدن نیروی مشترکین برق عیدی است که از سوی اداره کار و شرکت توزیع برق امور مشترکین استان خوزستان به کارکنان این استان تقدیم شده است.

نیروی مشترکین شامل نیروی قرائت،وصول مطالبات،عملیاتی سیم بان تست و نصب کنتور می باشد که از سوی شرکت توزیع برق امور مشترکین استان به کلیه ی ادارات برق شهرستان ها با مدیریت آقای رضایی کیا و سیاوش کریمی ابلاغ شده است.با آغاز سال جدید و پیش آمدن این قرار داد تاکنون کارکنان نیروی مشترکین بهبهان در کار خود حاضر نشده اند و هیچ نیرویی این قرارداد را امضا نکرده است و در اعتصاب بسر می برند.بحث حجمی شدن اول در تهران مطرح شده بود که با اعتراض نیروهای پایتخت عملی نشد و بعد در مشهد و تبریز که باز اجرا نشد تا این بار شرکت توزیع برق مشترکین شانس خود را در استان خوزستان امتحان کند.
گروه خبری فریاد بهبهان پس از تحقیق و مصاحبه با برخی از کارکنان نیروی مشترکین،برخی از شرایط حجمی شدن و محتوای این قرار داد را به اطلاع شهروندان عزیز می رساند و سوال ها حذف شده است اما جواب های مصاحبه شدگان خدمت شما عزیزان ارایه می شود:
وصول مطالبات:
نیروی قطع برق هستیم که اگر با عدم پرداخت دو دوره قبض برق مشترکین رو به رو شویم باید برق آن مشترک را قطع کنیم که ما بر حسب گفتگویی که با مردم داریم و به متصدیان انتقال می دهیم که با این شرایط بد اقتصادی و مشکل کرونا مردم پولی ندارند و همه جا تعطیل است که اداره به ما اصرار می کند که شما قطع کنید و این مشکل مشترکین هست و به ما مربوط نیست و اگر قطع نکنید از حقوق خبری نیست.
عملیاتی تست و نصب کنتور:
به ما گفتن باید روزی ده کنتور نصب کنید و گفتیم شما اینقدر نمی فروشید و در جواب گفتن به اندازه ی کارکرد دستمزد و بیمه می شوید و اگر نفروختیم از بیمه و حقوق خبری نیست.در روزهای بارانی یا طوفان،ما حقوقی دریافت نخواهیم کرد چون هنگام بارندگی ایمنی شهرستان کار را تعطیل می کند و چون خطرناک است کسی حق ندارد به برق دست بزند.اگر اینترنت یا سیستم از تهران قطع شود به این دلیل که کار ما آنلاین هست و دقیقه ای نمی توانیم کار خود را ادامه دهیم و پارسال هفته ای دو یا سه روز سیستم قطع بود و بعد شما در نظر بگیرید مشکلی که از طرف اداره هست را ما باید تاوانش را بدهیم.الزام کاری هم پارسال زیاد زیادش ماهی صد کنتور بود امسال گفتن دویست و بیست کنتور که این اعداد در امور کاری اصلا غیر قابل تصور هست.قطع و وصل کنتور روزی هفت عدد بود و امسال پانزده عدد شده است.تست کنتور هفده عدد بود و امسال سی و پنج عدد شده است.اگر بخواهیم به روستا یا هر جا برای انجام کار اداره برویم باید با ماشین یا موتورسیکلت شخصی با تعداد زیادی وسایل اعم از کمربند،آچار،
رکاب،کلاه ایمنی و غیره برویم.
نیروی قرائت:
به ازای خواندن هر کنتور هشتصد تومان دستمزد می گیریم و به ازای نخواندن هر کنتور یک هزار تومان جریمه می شویم مثلا اگر در را باز نکردند یا اینکه کنتور بالا بود و دستمان به آن نرسید باز هم جریمه می شویم.بیمه بر حسب کارکرد ماهانه پرداخت می شود و هر حادثه ای به هنگام کار،حتی مرگ برای نیروها به وجود بیاید شرکت توزیع هیچگونه مسئولیتی ندارد.عددی را روزانه برای نیرو تعیین می کنند و مثلا می گویند امروز باید صد و هشتاد کنتور را بخوانید و اگر صد و هفتاد کنتور خوانده شد در این روز غیبت می خورم و بیمه بطور کامل پرداخت نمی شود.اگر درروند کاری مشکلی برای شرکت به وجود بیاید مقصر نیرو است و باید خسارت بپردازد.نیروی کار باید با هزینه ی شخصی موبایل یا تبلت و شارژ اینترنت برای انجام کار شرکت خریداری کند.وسیله ی نقلیه برای خواندن کنتور در روستاهای اطراف با نیرو است.اگر حقوق نیروها پرداخت نشود و دیر شود کارگر حق اعتراض و شکایت ندارد.بیمه پایین تر از اداره ی کار پرداخت می شود و بر حسب کار کرد تا نیرو نتواند طبق قانون کار از شرکت توزیع شکایت کند.الزام کاری را برای نیروها طوری محاسبه کرده اند تا حقوق و بیمه را طبق پایه ی اداره کار پرداخت نکنند:بطور مثال:سال قبل دو هزار و پانصد کنتور خوانده می شد و امسال شده سه هزار و هشتصد کنتور که اگر صبح تا شب کنتور بخوانیم به این عدد نمی رسد و تازه می خواهند پایه ی اداره کار بدهند و اگر نیرو نتوانست جریمه،اخطار و درج در پرونده می شود،و بار بعد کمیته انظباطی یا اخراج_حق اولاد،بن و امتیازات کاری لازم به انجام الزام کاری هست که هیچ کس به اعداد این قرارداد نمی رسد.

پاسخ اداره کار در برابر اعتراض کارگران:
اداره کار به ما پاسخ داده است که این قراداد از نظر قانونی مشکلی ندارد و شرایط رو اینطور تنظیم کرده اند،
خواستید بروید و اگر فکر می کنید بصرفه نیست تشریف ببرید خانه هایتان.

پاسخ مسئولان اداره توزیع مشترکین امور برق آقای رضایی کیا و سیاوش کریمی به اعتراض کارگران:آنها گفته اند همین است که هست،قرداد تنظیم شده است و به هیچ وجه لغو نمی شود و هر کس نمی خواهد تشریف ببرد خانه و شرایط کار ما اینجور است.ما کارفرما هستیم و شرایط را ما تعیین می کنیم.

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages