محاکمه و زندانی کردن کارگران که بخشی ازطبقه کارگر در ایران هستند جرم است .

محاکمه و زندانی کردن کارگران که بخشی ازطبقه کارگر در ایران هستند جرم است ….

  • 1398-05-15
  • محاکمه و زندانی کردن کارگران که بخشی ازطبقه کارگر در ایران هستند جرم است .
  • محاکمه و زندانی کردن کارگران که بخشی ازطبقه کارگر در ایران هستند جرم است .
    سیستم ضدکارگری ومسئولین و مسببان این سیستم شوم که برسرنوشت میلیونها انسان سایه انداخته وبه جای پاسخگویی و حل مشکلات کارگران، با ایجاد فضای رعب و وحشت میخواهند کارگران معترض نسبت به وضعیت موجود را با بازداشت روزمره وزندانی کردن ومحاکمه واحکام‌سنگین به آنها جامعه را مرعوب شرایط موجود کنند .

فعالینی که هم اکنون در زندان بسر میبرند وانهارا به احکام طویل المدت محکوم ویا دیگرکارگران ومدافعان انها که  در انتظارمحاکمه قرارشان دادند همچنان  حکمهای ناعادلانه و محکوم به اسارتشان میکنند تا شاید به تصورخودحکومتیان بتوانند با زندانی کردن انها مانع از اعتراضات واعتصابات کارگری برای مطالباتشان شوندخیالی بیش نیست .چرا که ما کارگران  برای احقاق حقوق انسانیمان مبارزه میکنیم  واین خواست  که با زحمت ما وعرق ریختن طبقه کارگر مهیا شده برای سرمایه دارکه قانونش بر علیه ما کارگران میباشد.مطالبات واعتراضات ما جرم تلقی میشود . حافظان  سرمایه که با  قوانین سرکوبگرانه ومحاکمات وزندانی کردن فعالین آزادی و انسانیت بالاترین توهین وبی حرمتی به میلیونها انسان شریف را برایمان رقم میزند وتمام قد در مقابل طبقه کارگر قرار گرفته اند این را بدانند که ما دیگر تعرض و سرکوب را نخواهیم  پذیرفت وتحمل تحقیر وتوهین را نخواهیم داشت ،چون که دستمزد ما کارگران چندین برابر زیر خط فقر است وزندگیمان را به گرو گرفته اید . ابر تورم در جامعه حاکم است ومیخواهد با چننین شرایطی ما کارگران را واداربه سکوت کنند …
نگه داشتن و دستگیری رهبران و فعالین کارگری به شدت محکوم است ما طبقه کارگر چیزی برای از دست دادن نداریم بجز پاره کردن زنجیرهایمان باید سکوت راشکست علیه این همه ظلم و ستم و فاصله طبقاتی، خیابانها را به تسخیر خود درآوریم ،برچسبهای از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی و سناریوی سوخته که حافظان سرمایه برای حفظ امنیت و موقعیت خود از آن استفاده میکنند باید برای همیشه ریشه کن کرد .این عزیزان و رفقای زندانی برای سفره خالی ما کارگران پیش قدم شده اند و ما به عنوان بخشی از طبقه کارگر با تمام وجود تلاش برای آزادی وعقب راندن سیستم ضد کارگری  راه رفقای در بندمان راادامه  خواهیم داد.
.زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران .کارگران زندانی آزاد باید گردند .
جلیل رحمانی کارگر ساختمانی وعضو اتحادیه آزاد کارگران ایران
@ettehad

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages