محمد طاھری دانشجوی ١٩سالە ساکن قلعە‌میر بھارستان #تھران در مسیر بازگشت بە منزل کشته شد

محمد طاھری دانشجوی ١٩سالە ساکن قلعە‌میر بھارستان تھران در مسیر بازگشت بە منزل کشته شد…

  • 1398-09-11

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages