🔴مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان می‌گوید: در پی عدم برخورداری کودکان کار از امکانات تحصیلی، موقعیت اجتماعی فردای این کودکان نیز متضرر شده و به تبعیض در جامعه دامن می‌زند و سطح درآمدی آنان را کم می‌کند. یزدانی با اشاره به آمار استفاده از اپلیکشن شاد، بیان کرد: آمار و اطلاعات مسئولان نشان می‌دهد که بخش زیادی از کودکان محصل از اپلیکیشن‌های آموزشی استفاده نکرده‌اند. قطعاً علت آن در تبعیض و فقر در جامعه نهفته است. او ادامه داد: نظام آموزشی کشور، همچنین از بی‌عدالتی در توزیع منابع نیز رنج می‌برد. کودکان محروم امکان شرکت در آموزشگاه‌های مجازی را ندارند. فهرست قبولی دانشگاه‌های دولتی به خوبی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از قبول شدگان دانشگاه‌های دولتی از دهک‌های درآمدی بالا بوده‌اند. آنها امکان این را دارند که هزینه زیاد جزوات آموزشی، معلم خصوصی و ... را بپردازند. مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطرنشان کرد: تبعیض اقتصادی در جامعه در نهایت به تبعیض آموزشی منتهی می‌شود و امکانات عمومی دولت از دست اقشار پایین دست خارج می‌شود. @ettehad

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان می‌گوید: در پی عدم برخورداری کودکان کار از امکانات تحصیلی، موقعیت…….

  • 1399-03-17
  1. 🔴مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان می‌گوید: در پی عدم برخورداری کودکان کار از امکانات تحصیلی، موقعیت اجتماعی فردای این کودکان نیز متضرر شده و به تبعیض در جامعه دامن می‌زند و سطح درآمدی آنان را کم می‌کند.  یزدانی با اشاره به آمار استفاده از اپلیکشن شاد، بیان کرد: آمار و اطلاعات مسئولان نشان می‌دهد که بخش زیادی از کودکان محصل از اپلیکیشن‌های آموزشی استفاده نکرده‌اند. قطعاً علت آن در تبعیض و فقر در جامعه نهفته است.  او ادامه داد: نظام آموزشی کشور، همچنین از بی‌عدالتی در توزیع منابع نیز رنج می‌برد. کودکان محروم امکان شرکت در آموزشگاه‌های مجازی را ندارند. فهرست قبولی دانشگاه‌های دولتی به خوبی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از قبول شدگان دانشگاه‌های دولتی از دهک‌های درآمدی بالا بوده‌اند. آنها امکان این را دارند که هزینه زیاد جزوات آموزشی، معلم خصوصی و ... را بپردازند.  مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطرنشان کرد: تبعیض اقتصادی در جامعه در نهایت به تبعیض آموزشی منتهی می‌شود و امکانات عمومی دولت از دست اقشار پایین دست خارج می‌شود. @ettehad

🔴مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان می‌گوید: در پی عدم برخورداری کودکان کار از امکانات تحصیلی، موقعیت اجتماعی فردای این کودکان نیز متضرر شده و به تبعیض در جامعه دامن می‌زند و سطح درآمدی آنان را کم می‌کند.
یزدانی با اشاره به آمار استفاده از اپلیکشن شاد، بیان کرد: آمار و اطلاعات مسئولان نشان می‌دهد که بخش زیادی از کودکان محصل از اپلیکیشن‌های آموزشی استفاده نکرده‌اند. قطعاً علت آن در تبعیض و فقر در جامعه نهفته است.
او ادامه داد: نظام آموزشی کشور، همچنین از بی‌عدالتی در توزیع منابع نیز رنج می‌برد. کودکان محروم امکان شرکت در آموزشگاه‌های مجازی را ندارند. فهرست قبولی دانشگاه‌های دولتی به خوبی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از قبول شدگان دانشگاه‌های دولتی از دهک‌های درآمدی بالا بوده‌اند. آنها امکان این را دارند که هزینه زیاد جزوات آموزشی، معلم خصوصی و … را بپردازند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطرنشان کرد: تبعیض اقتصادی در جامعه در نهایت به تبعیض آموزشی منتهی می‌شود و امکانات عمومی دولت از دست اقشار پایین دست خارج می‌شود.

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages