🔴نقطه صفر مرزی در آفتاب داغ خرداد ماه باشماخ در آغوش میلگردهای داغ و سوزان کارگرانی که از شدت گرما در سایه آهن های داغ استراحت می کنند. چشمهای "سوران" کودک کار شهرم خسته تر از آن است که به لنز دوربینم نگاه کند. "سوران گیان" امروز چند هزار تومان کاسب شدی؟ با بی رمقی از شدت گرما نای حرف زدن ندارد، با انگشتان گازوئیلی و معصومش اشاره می کند، 45 هزار تومان... با بغض از کنارش می گذرم. صدایم می زند، سوران را می گویم! "باوان گیان" "گیانکم " سوران گیان،، بگو در عکسی که ازم گرفتی صورتم را نشان نده، این چند هزارتومان کاسبی ام را آجر نکنی. بله! اینجا نقطه صفر مرزی باشماخ مریوان است. تا چشم کار می کند ترانزیت، تریلی و بارهای ریز و درشت..... و صد البته دلارها، دینارها و تومان های ریز و درشت در لابی های مختلف دست به دست می شوند،بی آنکه سیاهه ای از نوع فلس آهنین نصیب کودکان و نوجوانان کار این شهر(مریوان) شود. بخواب " سوران گیان" بخواب. در سایه سار میلگرد های داغ و سوزان بخواب. بر گرفته از کانال سندیکا وانجمن صنفی سرو اباد ومریوان 🖋 غلامی @ettehad

نقطه صفر مرزی در آفتاب داغ خرداد ماه باشماخ در آغوش میلگردهای داغ و سوزان کارگرانی…..

 • 1399-03-16
🔴نقطه صفر مرزی در آفتاب داغ خرداد ماه باشماخ  در آغوش میلگردهای داغ و سوزان کارگرانی که از شدت گرما در سایه آهن های داغ استراحت می کنند.  چشمهای "سوران" کودک کار شهرم خسته تر از آن است که به لنز دوربینم نگاه کند. "سوران گیان" امروز چند هزار تومان کاسب شدی؟ با بی رمقی از شدت گرما نای حرف زدن ندارد، با انگشتان گازوئیلی و معصومش اشاره می کند، 45 هزار تومان... با بغض از کنارش می گذرم.  صدایم می زند، سوران را می گویم!  "باوان گیان"  "گیانکم " سوران گیان،، بگو در عکسی که ازم گرفتی صورتم را نشان نده، این چند هزارتومان کاسبی ام را آجر نکنی. بله! اینجا نقطه صفر مرزی باشماخ مریوان است.  تا چشم کار می کند ترانزیت، تریلی و بارهای ریز و درشت..... و صد البته دلارها، دینارها و تومان های ریز و درشت در لابی های مختلف دست به دست می شوند،بی آنکه سیاهه ای از نوع فلس آهنین نصیب کودکان و نوجوانان کار این شهر(مریوان) شود.  بخواب " سوران گیان" بخواب. در سایه سار میلگرد های داغ و سوزان بخواب. بر گرفته از کانال سندیکا وانجمن صنفی سرو اباد ومریوان 🖋 غلامی @ettehad

🔴نقطه صفر مرزی در آفتاب داغ خرداد ماه باشماخ
در آغوش میلگردهای داغ و سوزان کارگرانی که از شدت گرما در سایه آهن های داغ استراحت می کنند.
چشمهای “سوران” کودک کار شهرم خسته تر از آن است که به لنز دوربینم نگاه کند.
“سوران گیان” امروز چند هزار تومان کاسب شدی؟
با بی رمقی از شدت گرما نای حرف زدن ندارد، با انگشتان گازوئیلی و معصومش اشاره می کند، 45 هزار تومان…
با بغض از کنارش می گذرم.
صدایم می زند، سوران را می گویم!
“باوان گیان”
“گیانکم ” سوران گیان،، بگو
در عکسی که ازم گرفتی صورتم را نشان نده، این چند هزارتومان کاسبی ام را آجر نکنی.
بله! اینجا نقطه صفر مرزی باشماخ مریوان است.
تا چشم کار می کند ترانزیت، تریلی و بارهای ریز و درشت…..
و صد البته دلارها، دینارها و تومان های ریز و درشت در لابی های مختلف دست به دست می شوند،بی آنکه سیاهه ای از نوع فلس آهنین نصیب کودکان و نوجوانان کار این شهر(مریوان) شود.
بخواب ” سوران گیان” بخواب. در سایه سار میلگرد های داغ و سوزان
بخواب.
بر گرفته از کانال سندیکا وانجمن صنفی سرو اباد ومریوان
🖋 غلامی

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages