شلاق زدن کارگران منطقِ جنون آمیز غارتگرانی است که ما کارگران را بردِگان خویش میشمارندو تمامی منابع و ثروتهای جامعه و نیروی کار ما را چپاول

شلاق زدن کارگران منطقِ جنون آمیز غارتگرانی است که ما کارگران را بردِگان خویش میشمارندو تمامی منابع و ثروتهای جامعه و نیروی کار ما را چپاول….

  • 1398-08-10

شلاق زدن کارگران منطقِ جنون آمیز غارتگرانی است که ما کارگران را بردِگان خویش میشمارندو تمامی منابع و ثروتهای جامعه و نیروی کار ما را چپاول

🔴شلاق زدن کارگران منطقِ جنون آمیز غارتگرانی است که ما کارگران را بردِگان خویش میشمارندو تمامی منابع و ثروتهای جامعه و نیروی کار ما را چپاول کرده و امنیتِ وزندگیِ کل جامعه را به خطر انداخته اند و عملاً زندگی را برای اکثریت افراد جامعه دچار بحران کرده اند و در مقابل، امنیت خویش را امنیت کشور مینامند و کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران را که خواستهای صنفی خویش را مطالبه کنند به زندان و شلاق محکوم میکنند.
@ettehad

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زبانهای دیگر-Other languages