دسته: بیانیه و قطعنامه ها

‍ به بازداشت و پرونده سازی علیه کارگران و حامیان طبقه کارگر پایان دهید….

‍ 🔴به بازداشت و پرونده سازی علیه کارگران و حامیان طبقه کارگر پایان دهید اعتصاب سال گذشته کارگران شرکت هفت تپه و کارگران گروه ملی فولاد اهواز بارقه ای از وسعت مبارزات کارگران ایران در مقابل تعرضات روزافزون سرمایه داران حاکم به کار و زیست اجتماعی طبقه کارگر بود. دستمزدهای زیر خط فقر و معوق […]

به اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و سایر مزدبگیران اعتراض کنیم…

‍ 🔴به اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و سایر مزدبگیران اعتراض کنیم روز دهم تیرماه نود و پنج جعفر عظیم زاده پس از ۶۳ روز اعتصاب غذا و با قول اعاده دادرسی پرونده اش، از بیمارستان سینا آزاد شد. تن رنجور و در معرض مرگ جعفر که دیگر حتی آب را هم قبول نمیکرد بعد […]

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتراض به تداوم بازداشت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر….

‍ 🔴بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتراض به تداوم بازداشت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر عاطفه رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری و کیوان صمیمی که همراه با کارگران و بازنشستگان در تجمع مقابل مجلس در روز یازدهم اردیبهشت دستگیر شدند هنوز در بازداشت به سر میبرند. قرار بازداشت کیوان صمیمی و مرضیه امیری را یکماه […]

ناهید خداجو و فرهاد شیخی آزاد شدند…..

‍ 🔴 ناهید خداجو و فرهاد شیخی آزاد شدند امروز ۱۳ خرداد ناهید خداجو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و فرهاد شیخی دیگر عضو اتحادیه بعد از ۳۳ روز بازداشت به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شدند. ناهید خداجو و فرهاد شیخی که در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به […]

نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به مناسبت برگزاری یکصدوهشتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار…

‍ 🔴نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به مناسبت برگزاری یکصدوهشتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار خانم شارون بارو رئیس محترم کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری احتراماً به عرض میرساند که در روز یک مه امسال نیروهای امنیتی به تجمع کارگران در مقابل مجلس ایران هجوم برده و […]

پیرامون تعرض همه جانبه به اتحادیه آزاد کارگران ایران از طریق به حبس کشاندن اعضای آن ….

‍ 🔴پیرامون تعرض همه جانبه به اتحادیه آزاد کارگران ایران از طریق به حبس کشاندن اعضای آن بیش از دو هفته از دستگیری گسترده کارگران، دانشجویان و بازنشستگان در تجمع روز جهانی کارگر میگذرد. اکثریت دستگیرشدگان با قید کفالت آزاد شده اند اما کماکان چهار نفر از کارگران و چهار نفر دیگر از دانشجویان و […]

🔴به ادامه بازداشت کارگران اعتراض خواهیم کرد….

‍ 🔴به ادامه بازداشت کارگران اعتراض خواهیم کرد نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز جهانی کارگر دستگیر شده بدون هیچ خبری در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. تاکنون بازپرس پرونده هیچگونه اطلاعی از وضعیت ایشان به خانواده نسرین نداده است و این شرایط باعث نگرانی خانواده و دوستان نسرین […]

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس…

‍ بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس امروز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت نود و هشت و متعاقب فراخوان های جداگانه ای از سوی بیش از بیست تشکل و نهاد کارگری و جمع و محافلی از بازنشستگان و دانشجویان، علیرغم فضای بشدت امنیتی و قُرُق خیابانهای منتهی به مجلس […]

🔴🔴🔴 با به گروگان گرفتن کارگران بازداشتی تلاش دارند مانع از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر شوند…

‍ 🔴🔴🔴 با به گروگان گرفتن کارگران بازداشتی تلاش دارند مانع از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر شوند امروز خانواده های چهار کارگر بازداشتی پارک جهان نمای کرج به شعبه دو بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج به قصد کفالت دستگیرشدگان مراجعه می کنند اما بازپرس پرونده با امتناع از قبول کفالت اعلام میدارد که خانواده […]

✍آزادی تعدادی از دستگیرشدگان پارک جهان نمای کرج و بیخبری از وضعیت سایر بازداشت شدگان…

‍ ✍آزادی تعدادی از دستگیرشدگان پارک جهان نمای کرج و بیخبری از وضعیت سایر بازداشت شدگان ظهر روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه نیروهای امنیتی به تعدادی از کارگران و اعضای تشکل های کارگری یورش برده و نزدیک به ۱۲ نفر از ایشان را بازداشت کرده و به زندان گوهر دشت کرج انتقال دادند. اسامی برخی […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »