۱۳ آذر, ۱۴۰۰

بایگانی برچسب ها: شرکت نفت

آتش‌سوزی در یکی از انبارهای اداره ترابری شرکت نفت شهرستان مسجدسلیمان….

آتش‌سوزی در یکی از انبارهای اداره ترابری شرکت نفت شهرستان مسجدسلیمان یکشنبه ۳۰‌ آبان‌ماه ۱۴۰۰

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی