۱۳ آذر, ۱۴۰۰

بایگانی برچسب ها: مالباختگان

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت فردادکار آمیتیس مقابل دادسرای تهران

 تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت فردادکار آمیتیس مقابل دادسرای تهران و تقاضا برای رسیدگی پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۰ 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز «کینگ مانی»، در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

 جمعی از مالباختگان شبکه‌ی رمز ارز «کینگ مانی»، در مقابل درب مجتمع آموزشی شبکه بادران واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند. شهروندان حاضر در این تجمع، با سر دادن شعارهایی خواهان برگرداندن سرمایه های از دست رفته خود شدند. امروز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰،  

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی