بایگانی برچسب ها: محاسبه مزد

✍نحوه محاسبه مزد، اضافه کاری، جمعه کاری، سنوات و……

  • 1399-03-12
✍نحوه محاسبه مزد، اضافه کاری، جمعه کاری، سنوات و… 1⃣فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم) 2⃣فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار 3⃣فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر […]

✍نحوه محاسبه مزد، اضافه کاری، جمعه کاری، سنوات و…

  • 1399-02-02
✍نحوه محاسبه مزد، اضافه کاری، جمعه کاری، سنوات و… 1⃣فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم) 2⃣فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار 3⃣فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر […]

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages