بایگانی برچسب ها: کولبران زن

سخنان کولبران زن از دردهای جانکاهشان

  • 1399-06-22
  *سخنان کولبران زن از دردهای جانکاهشان «گل نیشان گل نیشان اسمر حالم پریشان هرچن کوتمه غریبی ناشکینم عهد و پیمان» نسیمی خنک در حال وزیدن است، صدای گرم و رسای صبری از میان درخت‌ها، بوته‌ها و تپه‌ها می‌گذرد، کلمات آخر ترانه را بریده بریده می‌خواند، سربالایی سختی است، آن هم با 30 کیلو چای […]
زبانهای دیگر-Other languages