۶ فروردین, ۱۴۰۲

دسته: فایل صوتی

✍️ شاملو،در کوچه مردی به خاک افتاد در خانه زنی گریست

در کوچه مردی به خاک افتاد در خانه زنی گریست در گاهواره کودکی لبخندی زد… «شاملو»

آهنگ «حقه» فریدون فروغی” ترانه‌سرا: فرهنگ قاسمی

«حقه» مشتی ماشالا، حُقه‌ای والا حُقه‌ای والا، می‌کِشی بالا مال و مَنالا، می‌کنی حاشا بارت می‌لنگه، الاغه لنگه شیشه و سنگه مشتی ماشالا دستات که رو شه، خون که بجوشه خلق بخروشه؛ داره تماشا حاضر و غایب صادق و کاذب شحنه و نایب؛ جملگی رسوا مشتی ماشالا، حُقه‌ای والا حق؛ پیشِ رنجه، مار؛ سرِ گنجه […]

سرود «برپا خیز»

کاری از کنفدراسیون دانشجویان خارج ‌از ایران در سال‌های دهه‌ی پنجاه شمسی  

” ماهی سیاه کوچولو ” نوشته ی ” صمد بهرنگی “

” ماهی سیاه کوچولو “ نوشته ی ” صمد بهرنگی “

 دزد قالپاق نوشته ی ” صادق چوبک “

 دزد قالپاق نوشته ی ” صادق چوبک “
عنوان ۲ از ۳«۱۲۳ »

ویدیو شاخص

دسته ها