۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: آخرین گل زندگی

ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﮋﻣﺮﺩﻥ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﺮ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ

ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﮋﻣﺮﺩﻥ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﺮ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﻡ ﺑﺮﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ مارگوت بیگل برگردان : احمد شامل

ویدیو شاخص

دسته ها