۱۱ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: آرمین شریفه

برگزاری جلسه بازپرسی گلنار قدیم‌خانی، هاوژین لطیفی و آرمین شریفه

امروز چهارشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱، گلنار قدیم‌خانی از معلمان سنندج، آرمین شریفه فعال کارگری و همسر وی هاوژین لطیفی که توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای سنندج برای اخذ آخرین دفاعیات احضار شده بودند مورد بازپرسی قرار گرفتند. اتهام انتسابی به هر سه نفر آنها “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود. در این جلسه بازپرسی برای […]

احضار‌ آرمین‌شریفه‌ به‌ ستاد‌خبری سنندج

روز جمعه ۹ اردیبهشت آرمین شریفه از فعالین کارگری شهر سنندج با وجود شرایط بیماری و قرنطینه شش ماهه به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار شد و پس از بازجویی دو ساعته با محوریت روز جهانی کارگر و تهدید بر عدم حضور در فعالیت های اجتماعی آزاد گردید.  

ویدیو شاخص

دسته ها