۱ فروردین, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: آزادی بیان

آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۳ تا ۱۰ دی ۱۴۰۰)

بند اول منشور کانون نویسندگان ایران : آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن محروم کرد.

آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۶ آذر تا ۳ دی ۱۴۰۰)

بند اول منشور کانون نویسندگان_ایران : آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن محروم کرد.

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی