۲۷ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: آهنگ طلوع خونین

آهنگ «طلوع خونین»

بر اساس آهنگی از «ویکتور یانگ» شعر: فرهنگ قاسمی اجرا: فریدون فروغی خوش باوران، زحمتکشان در خوابند شب به دستان، بت پرستان ، بیدار ای جانبازان، رزمندگان اکنون کجایید؟ انسانی مرد،انسانی رفت، آزادی کو؟ یکی آمد با پتک سیاه پرواز را کشت ای طلوع خونین از شب تو بگریز صبح خونبار در چشم من با […]

ویدیو شاخص

دسته ها