۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: آینه رود

«آینه رود»

می گذرد در شب آیینه ی رود خفته هزاران گل در سینه ی رود گلبن لبخند فردایی موج سر زده از اشک سیمینه ی رود فراز رود نغمه خوان شکفته باغ کهکشان می سوزد شب در این میان رود و سرودش اوج و فرودش می رود تا دریای دور باغ آیینه دارد در سینه می […]

ویدیو شاخص

دسته ها