۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: اخرج زنان کارگر

۸۳۰ هزار زن در دوره کرونا بیکار شدند

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در پایان سال ١۴٠٠ از ٢٣ میلیون و ۴۴٧ هزار شاغل در کشور، حدود ٨۵ درصد (١٩ میلیون و ٩٣٢ هزار) شاغل مرد و ٣ میلیون و ۵١۵ هزار نفر شاغل زن بوده‌اند. مقایسه آمار اشتغال، زنان ایران از سال ١٣٨۴ تاکنون نشان می‌دهد این تعداد شاغل زن کمترین مقدار […]

ویدیو شاخص

دسته ها