۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: ارتش گرسنگان

ارتش گرسنگی راه می‌رود شهرها را به‌دوش می‌کشد

ارتش گرسنگی راه می‌رود با گام‌های تندر با سرودهای آتش با امید به‌بیرقِ شعله شکلش با امید به‌امید. ارتش گرسنگی راه می‌رود شهرها را به‌دوش می‌کشد با کوچه‌ها و خانه‌های تاریک‌شان، دودکش‌های کارخانه‌ها را به‌دوش می‌کشد و خستگی بی‌پایان خروجی کارخانه‌ها را. «ناظم حکمت»  

ویدیو شاخص

دسته ها