۴ مرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: اسفندیار امینی

اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان بازداشت شد

بر اساس گزارشهای منتشرشده، اسفندیار امینی دبیراجرایی نظام صنفی کشاورزان، پس از برگزاری تجمعات اعتراضی کشاورزان این استان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بر اساس همین گزارش آقای امینی یک ماه قبل توسط سپاه اصفهان دستگیر گردیده و آزادی وی مشروط به برچیدن نظام صنفی کشاورزان اصفهان شده است. ویدیو

ویدیو شاخص

دسته ها