۱ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: اعتراضات دانش آموزی

تداوم اعتراضات سراسری مردمی و دانشجویان شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱

تصاویر دیگر از اعتراضات دانشجویان دانشکده فنی دخترانه شریعتی شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ 🔻این جنبش را سر بازایستادن نیست …………………………………………………….. اعتراضات دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ 🔻این جنبش را سر بازایستادن نیست …………………………………………………………….. تداوم اعتصابات سراسری بوکان شنبه ۲۳ مهرماه۱۴۰۱ ………………………………………………… اعتراضات مردمی رشت شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ ………………………………………………….. برای دیدن گزارشات […]

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در رابطه با وضعیت پر ابهام دانش آموزان دستگیر شده

 و ادامه شرایط سرکوب معترضان به ویژه وضعیت سنندج در روزهای اخیر و پس از قتل مهسا (ژینا) امینی به دست ماموران گشت ارشاد، شاهد گسترش روزافزون اعتراضات به حق مردم در جای جای کشور بوده‌ایم. متاسفانه حاکمیت به جای شنیدن صدای مردمی که خواهان حقوق اولیه‌ی خود و روشنگری در رابطه با قتل مهسا […]

ویدیو شاخص

دسته ها