۱۰ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: افزایش حداقل حقوق و دستمزد

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. …………………. تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مشهد روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مشهد مقابل اداره کل […]

ویدیو شاخص

دسته ها