۲۷ مرداد, ۱۴۰۱

بایگانی برچسب ها: امیر عباس آذرووند

۳ سال و ۷ ماه حبس برای امیرعباس آذرم‌وند روزنامه نگار

امیرعباس آذرم‌وند، روزنامه‌نگار اقتصادی، به ۳ سال و ۷ ماه حبس بابت اتهام اجتماع و تبانی و ۸ ماه حبس بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شد.  

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی