۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: باغ گل سرخ

باغ گل سرخ «هوشنگ ابتهاج»

من به باغ گل‌سرخ همره قافله‌ی رنگ و نگار به سفر رفتم از خاك به گل… رقصِ رنگینِ شکفتن را درچشمه‌ی نور مژده دادم به بهار. من به باغ گل سرخ زیر آن ساقه‌ی تر عطر را زمز‌مه کردم تا صبح. من به باغ گل سرخ در تمام شب سرد روشنایی راخواندم با آب و […]

ویدیو شاخص

دسته ها