۹ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: برای آینده

بیانیە‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان

 (مریوان و سروآباد، دیواندره، سنندج و کلاترزان، سقز و زیویه، بیجار) در رابطه با سرکوب دانشجویان و دانش‌آموزان برای دانش آموزان برای آیندە    #ژینا (مهسا) امینی دانش‌آموز دیروز و نماد زن امروز، و رمز آزادیخواهی شهروندان ایران، آنچنان مظلومانه و به ناحق به قتل رسید کە وجدان هر انسانی را بر پهنە گیتی بە […]

ویدیو شاخص

دسته ها