۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: برزو علیدادی

حاکمیت وجنبش مطالبه گری بازنشستگان

اگر به اهدف پشت پرده چیدمان مهره های درون حکومت و سپردن کرسی قوای سه گانه قضاییه، مجریه و مقننه بدست چهره هایی با گرایش معین و سبقه مشخص و همچنین واگذاری صندلی های مجلس،وزارتخانه ها واستانداری ها حتی دهداری ها به سرداران سپاه ،در راستای یکدست نمودن و نظامی کردن بیشترقدرت که حامل یک […]

ویدیو شاخص

دسته ها