۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: بهرام بیضایی

موبد: باید به سراسر ایران‌ زمین پندنامه بفرستیم

زن آسیابان: پندنامه بفرست ‌ای موبد، اما اندکی نان نیز بر آن بیفزای! ما مردمان از پند سیر آمده‌ایم و بر نان گرسنه‌ایم. مرگ یزدگرد/ بهرام بیضایی  

ویدیو شاخص

دسته ها