۲۳ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: بوشهر

سخنرانی محسن عمرانی فعال جنبش معلمان در تجمع بوشهر

ضرورت حمایت از کارگران فولاد و هفت تپه و ایجاد همبستگی همه مزدبگیران ۳ اسفند ۱۴۰۰  

آغاز تحصن سراسری معلمان ایران، بوشهر

در ساختمان آموزش و پرورش شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۰  

ویدیو شاخص

دسته ها