۸ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: بیانیه دانش آموزان

بیانیه سراسری دانش آموران پیشرو

مقنعه اجباری از سر برمیداریم ما دانش آموزان _دختر _ مقطع متوسط در اعتراض به حجاب اجباری و بازداشت غیر قانونی دانش آموزان در اعتراضات مدنی چند روز اخیر, از روز دوشنبه ۴ مهرماه، جهت اعتراض مقنعه خود را از سر برداشته و همه باهم شعار خواهیم داد: 🔻نه روسری نه تو سری / آزادی […]

ویدیو شاخص

دسته ها