۹ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: بیمارستان مهرگان

تجمع اعتراضی پرسنل و کارمندان بیمارستان مهرگان مشهد

پرسنل و کارمندان بیمارستان مهرگان مشهد در اعتراض به مشخص نبود وضعیت کارشان با توجه به تعلیق شدن بیمارستان و عدم دریافت حقوق مقابل این مرکز تجمع کردند. مشهد ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

ویدیو شاخص

دسته ها