۷ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: بی عدالتی

افزایش ده درصدی بودجه آموزش و پرورش

حداقل دستمزد کمتر از چهار میلیون تومان خط فقر بیش از ده میلیون تومان

ویدیو شاخص

دسته ها