۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: تبعیض و بی عدالتی

تجمع پرسنل قراردادی نفت دراعتراض به تبعیض وبی عدالتی

اهواز، ساختمان مرکزی مناطق نفت خیز جنوب  

ویدیو شاخص

دسته ها