۲۷ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: جامعه

چهره جدید فقر در جامعه

▪️داروی نسیه در داروخانه، اتوبوس‌خوابی، ویلچر فروشی و… همه اینها روی دیگر فقر است که حالا در جامعه خود را نشان می‌دهد. 🔻درمان قسطی! «صاحب یک داروخانه قدیمی در جنوب تهران، دفترچه‌ای را ورق می‌زند و ۵ صفحه نشانم می‌دهد از فهرست نسیه‌بگیرهای دارو؛ ۳۷ نفر. جلوی اسم هر نفر، رقم بدهکاری‌اش را نوشته؛ ۱۰۰ […]

ویدیو شاخص

دسته ها