۵ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: جان اشتاین بک

چگونه می‌توان کسی را ترساند که شکمش فریاد گرسنگی می‌کشد

و روده‌های بچه‌هایش از نخوردن به پیچ و تاب در می‌آید؟ دیگر چیزی نمی‌تواند او را بترساند. او بدترین ترسها را دیده است… «جان اشتاین بک» تصویر: کته کلویتس  

ویدیو شاخص

دسته ها