۱ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: جان کارگران

بازی با جان کارگران در سرویس‌ شرکت‌ها!

یکی از کارگران شرکت‌های مشهور صنایع غذایی در شبستر می‌گوید: اتوبوس سرویس کارگران این مجموعه را با پیک نیک گرم می‌کنند که این امر بسیار خطرناک است و نوعی بازی با مرگ است. خودروهای فرسوده ۶۰ ساله و بالاتر همچنان از رده خارج نشده و‌هر روز کارگران متعددی را جابجا می‌کنند.  

ویدیو شاخص

دسته ها