۱۰ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: جنگ صنفی

آهنگ «جنگ صنفی» شعر: فرخی یزدی

آهنگ «جنگ صنفی» شعر: فرخی یزدی توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای این دو صف را کاملا از هم جدا باید نمود تا مگر عدل و تساوی در جهان مجری شود انقلابی سخت در دنیا به پا […]

ویدیو شاخص

دسته ها