۱۱ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: حذف پوشاک

حذف پوشاک از اولویت مصرفی خانوارها

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران: 🔹تقاضا امسال به طرز شدیدی کاهش پیدا کرده، موثر و مناسب نیست. بخش عمده‌ای از آن مربوط به شرایط اقتصادی مردم می‌شود 🔹سبد مصرف خانوارها کوچک شده و به تبع آن شاید پوشاک از اولویت مصرفی خانوارها خارج شده است.

ویدیو شاخص

دسته ها