۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: حقوق کارگران مهاجر

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری از دولت‌ها خواست تا به حقوق کارگران مهاجر احترام بگذارند

این اتحادیه از تمامی دولت‌های جهان می‌خواهد به کنوانسیون‌های شماره ۹۷ و ۱۴۳ سازمان بین‌المللی کار احترام بگذارند. این مقاوله‌نامه‌ها در جهت حمایت از کارگران مهاجر تصویب شده است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین از دولت‌ها می‌خواهد تا به توصیه شماره ۲۰۲ سازمان بین‌المللی کار احترام بگذارند. برخورداری از خدمات تامین اجتماعی یک اصل برای […]

ویدیو شاخص

دسته ها