۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: حمایت از معلمان

در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به پرونده سازی علیه فعالان صنفی

و به ویژه در همراهی با اعتصاب غذای سخنگوی شورای هماهنگی سکندرلطفی ما فعالان صنفی از صبح ۱۲ خرداد دست به اعتصاب غذا می زنیم و تا پایان در کنار سوران عزیزمی مانیم از همه کنشگران صنفی می خواهیم با حمایت از سخنگوی صادق شورای هماهنگی و دیگر معلمان زندانی مانع انجام پروژه های غیر […]

ویدیو شاخص

دسته ها