۱۱ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: حکومت گران

مردم از جشن وشادی استقبال می کنند. حکومت ها از جنگ.

توی جنگ کسانی کشته میشن که نه همدیگر را می شناسن و نه می دانند چرا اما کسانی که جنگ را راه انداختن همدیگر را می شناسن و هم میدونن چرا ؟ مردم از جشن وشادی استقبال می کنند. حکومت ها از جنگ.

جعفر عظیم زاده ،این ناله های کشنده و جانگاه، تنها گوشه کوچکی از …..

این ناله های کشنده و جانگاه، تنها گوشه کوچکی از کارنامه ننگین حکومتگرانی است که چهل و سه پیش با ژست مستضعف پناهی روی موج آزادیخواهی و عدالت طلبی انقلاب مردم ایران سوار شدند. …… و ستمگران بنگرند کیفر خواست شجاعانه و بی تخفیف یک معلم را در پس اینهمه ستمگری……، که می‌رود نقطه پایانی […]

ویدیو شاخص

دسته ها