۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: خالق

🎼 انسان خالق است

«ویکتور خارا» برگردان: احمد شاملو/ محمد زرین‌بال اجرا: مظفر مقدم  

انسان خالق است ویکتور خارا …..

انسان خالق است ویکتور خارا ترجمه: احمد شاملو، محمد زرین بال  

ویدیو شاخص

دسته ها