۱ تیر, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: خانواده دادخوه آبادان

دستگیری خانواده های آبان و بی خبری از آنان

از ۲۰ تیر که خانواده های آبان را بازداشت و به سلولهای انفرادی منتقل کردند هیچ خبری از آنان نیست ما همه مادران آبانیم

ویدیو شاخص

دسته ها