۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: دادود رضوی

یورش مأموران وزارت اطلاعات به منزل داوود رضوی

ساعت یک بامداد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، چهار مامور وزرات اطلاعات به منزل داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران یورش میبرند اما به علت عدم حضور داوود رضوی در منزل موفق به بازداشت وی نمیشوند. مأمورین پس از تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی از قبیل دفاتر و گوشی‌ تلفن همراه […]

هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزل حسن سعیدی و داود رضوی

شنبه ۱۰ اردیبهشت ماموران وزارت اطلاعات یک روز مانده به روز جهانی کارگر به منزل حسن سعیدی و داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد هجوم بردند. در ساعت ۱۸ ماموران به منزل حسن سعیدی مراجعه کرده و در حالی که همسر و فرزند کوچک ایشان تنها در منزل بودند با تهدید وارد منزل […]

ویدیو شاخص

دسته ها