۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: دستانم

دستانم را میتوانی ببندی

دستانم را میتوانی ببندی پاهایم را می توانی ببندی دهانم را می توانی ببندی اما ذهنم را هرگز ! یک روز از ذهن من از ذهن تو از ذهن ما هزاران پرستوی وحشی به آسمان خواهد پرید  

ویدیو شاخص

دسته ها